Skip to main content

COM SABER SI CAL UNA APEU AL TEU MUNICIPI? T'AJUDEM A DESCOBRIR-HO (PART 1)

Publicat el
25 Gener 2022
Oriol Cesena

El teu municipi pateix de desertització comercial? No hi ha recursos humans ni econòmics per tirar endavant projectes potents de dinamització comercial? Voleu aconseguir que tothom s’impliqui en la dinamització del comerç? Potser teniu una associació comercial i voleu aconseguir impulsar accions rellevants o potenciar les ja existents però amb el pressupost de l’associació no s’hi arriba? Voleu crear projectes innovadors i diferencials que posin al mapa el vostre entramat comercial i incrementin la competitivitat i capacitat d’atracció de visitants?

Si heu respost afirmativament alguna de les preguntes anteriors us interessarà saber si cal una APEU al vostre municipi. Una APEU és l’acrònim d’Àrea de Promoció Econòmica Urbana, una àrea geogràfica ben delimitada, on els titulars del dret de possessió dels locals d’aquesta es posen d’acord per decidir les millores que es poden fer, com les implementaran i quin cost tindran.

La llei de Regulació de les APEU estipula tots els principis que aquest ens gestor ha d’acomplir i concreta com es finançaran mitjançant quotes obligatòries aplicades tots els titulars del dret de possessió dels locals de la zona. Aquest finançament permetrà construir un projecte estratègic amb el seu pla de negoci per un període de 3 a 5 anys.

Però quins poden ser els eixos de treball d’una APEU?

  • Millora d’imatge i manteniment de l’espai i entorn urbà de l’àrea delimitada: enfocat a accions de manteniment i sanejament del carrer, façanes, mobiliari urbà o d’altres accions similars destinades a fer una neteja de cara de l’àrea i, el que és més important, mantenir els nous criteris de neteja complementant els aportats per l’ajuntament.

Alhora aspectes com accions per millorar la seguretat ciutadana, gestionar l’accessibilitat i la mobilitat de l’àrea, crear propostes de paisatge urbà que potenciïn el circuit comercial, o accions d’enjardinament i àrees verdes, serien elements clau d’aquest primer eix.

  • Estratègies de comunicació i dinamització comercial: en un món globalitzat, la comunicació, digital i offline, és cabdal per garantir i mantenir la competitivitat del sector i la visibilitat del comerç. Una APEU pot potenciar campanyes comunicatives ambicioses i enfocades al branding específic de l’àrea. Estratègies que permetrien donar impuls a la difusió i promoció dels seus comerços i les activitats i campanyes comercials.

Anant un pas més enllà, l’APEU pot ser l’artífex d’esdeveniments innovadors i rellevants per l’àrea comercial, o fins i tot pot donar suport econòmic i logístic als esdeveniments ja existents. A nivell de mercats i fires, es poden dur a terme accions de dinamització comercial d’aquests espais per ajudar-los a seguir creixent i a seguir posicionant-se com a eines necessàries per al desenvolupament local comercial.

Finalment, els serveis a les persones, el serveis a les empreses i la intel·ligència de mercats i coneixement, són altres aspectes a tenir en compte. Això, però, ja serà objecte del proper article.

Darrers articles