Skip to main content

CINC IDEES PER IMPULSAR UNA APEU

Publicat el
08 Març 2023
Oriol Cesena

Aquest és un article dirigit a tots aquells comerços que tenen clar que una APEU és un projecte de ciutat. Un nou marc de treball en la que sector públic i privat treballaran, conjuntament, per afavorir un nou entorn de diàleg, consens i competitivitat del municipi.

Tanmateix, la implementació d’una APEU a un municipi no és un camí gens fàcil. Totes les iniciatives promogudes fins al dia d'avui ens fan pensar que el projecte requereix força, treball, esforç i compromís.

Tot seguit us plantejo alguna idea que, al meu entendre, us pot ajudar:

  1. DADES I ANÀLISI OBJECTIU: cal comprendre per actuar de tal manera que la disposició del cens i les dades de comerços i la seva visió esdevenen clau. Cal fer un cens de la zona delimitada i calen indicadors per establir una radiografia clara de l’espai urbà.
  2. GESTIÓ DEL CANVI I INCERTESA: un element molt destacable en la implementació d’una APEU és la capacitat de saber gestionar el canvi i la incertesa que el projecte pot suposar. En aquest sentit, es fa evident la importància de treballar amb tot un seguit de processos que permetin impulsar aquest procés de canvi, així com la identificació de grups de comerços els quals treballen a velocitats diferents.
  3. LIDERATGE DEL SECTOR: les reunions realitzades en diferents municipis deixen palès que la simple explicació del concepte APEU, en general, és ben vista. El sector valora positivament la idea d’invertir en accions que millorin l’espai urbà.
  4. UN PROJECTE AMB ACCIONS TRANSFORMADORES: L’APEU ha de servir per impulsar mesures que vagin més enllà del fet de complementar els serveis ja existents. El model, en la mesura que vol ser innovador, ha de poder transmetre programes de treball que construeixin ciutat i espais urbans més vius i vibrants. La idea que l’APEU serveixi per fer un pla de dinamització més ampli no és suficient. Cal que es puguin justificar les inversions que es faran i el seu valor diferencial.
  5. L’APEU COM A MODEL D’INNOVACIÓ: fins al dia d'avui s'havia parlat del model APEU, però no s’havia implementat. Un dels elements que més ha quedat palès és que el projecte requereix consens. Cal tenir present, doncs, que la cerca de consensos és molt important perquè un cop s’hagi treballat en aquest consens, l’execució del projecte serà molt més fàcil.

Darrers articles