Skip to main content

COM REACTIVAR EL COMERÇ POST COVID-19 DES DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL?

Publicat el
30 abril 2020
Oriol Cesena
La sortida del confinament posarà el sector comercial en una posició difícil. En general, i segons duri el confinament, molts negocis perdran una certa capacitat competitiva, i en conseqüència de venda.
 
Segons com sigui la capacitat de tornar a la normalitat de l’activitat comercial, turística i econòmica, molts negocis veuran afectades les seves dinàmiques de creixement i consolidació dels seus propis negocis.

A aquest fet, caldrà tenir en compte el creixement econòmic i la capacitat de recuperar l’activitat comercial i turística, la qual també vindrà donada per com evolucioni la situació nacional que, molt probablement, serà el segment turístic amb un major auge el proper estiu.

Un altre element que caldrà tenir molt en compte és l’impacte social que el Covid-19 generarà en els hàbits de consum de les persones. En general, quedarà per veure com canvien les dinàmiques de compra dels ciutadans, acostumats, a un rol social i de passeig, de saludar-se, i si aquest element condicionarà determinades actuacions de dinamització com esdeveniments, festes majors,….

Per tot això, caldrà implementar mesures específiques que contribueixin a recuperar l’essència comercial, econòmica i social dels comerços, els serveis, els restaurants, i en general, de tota activitat comercial econòmica.

En aquest context, les administracions locals hauran de fer front a un repte majúscul: la definició de noves polítiques públiques que enforteixin l’activitat comercial urbana de les seves ciutats i municipis.

En primer lloc, caldrà definir i concretar, ara més que mai, models de col·laboració entre l’administració pública i el teixit empresarial privat que permetin accelerar el progrés del sector comercial i d’activitat econòmica urbana, en general.

Així mateix, caldrà potenciar la competitivitat de l’activitat comercial urbana: a través de la creació de nous mecanismes d’incentivació i modernització de l’activitat comercial urbana dels municipis, caldrà treballar en el reforç d’eines de millora de la gestió dels negocis, de la seva transformació cap a nous models de gestió.

La recuperació d’espais buits serà un dels altres grans pilars de treball. Si en els darrers anys ja havíem començat a veure com molts locals comercials quedaven buits, molt probablement, aquesta tònica s’accentuarà. Aquest fet irremediable, obligarà a les administracions locals a emprendre noves polítiques revisió i planificació dels usos dels locals urbans en planta baixa. Caldran, doncs, mesures per revertir aquesta situació i cercar eines que ens permetin recuperar i crear espais comercials urbans més actius, vius i dinàmics.

La millora de l’ocupació i l’emprenedoria serà un altre dels àmbits en els que també caldrà treballar, molt probablement, a partir de la incentivació de mecanismes per al foment de noves ocupacions, de foment de l’emprenedoria i de suport a la creació de nous models comercials que potenciïn l’activitat comercial urbana en els locals dels carrers dels municipis.

Finalment, la flexibilitat i la revisió de la regulació comercial serà un altre dels elements a treballar. La nova manera de comprar per part de la ciutadania així com la nova manera de moure’s per la via pública requeriran que les administracions locals hagin de reflexionar sobre la normativa municipal.

 

Darrers articles