Skip to main content

QUINA ÉS LA NOSTRA VISIÓ RESPECTE EL COMERÇ EMBLEMÀTIC?

Publicat el
13 Març 2019
Oriol Cesena
Com sabem quan un establiment comercial és emblemàtic o singular? Com cal treballar per tal de preservar els establiments comercials de tota la vida que mantenen el caràcter de proximitat als nostres espais urbans?
 
Probablement no hi hagi una única solució a totes aquestes preguntes, ja que el comerç forma part inherent de la identitat de cada territori i per tant, reunirà característiques diferents en funció de quin sigui el seu entorn. 

Al mateix temps, la manca d’una definició rigorosa sobre el que són els establiments emblemàtics dificulta la posada en marxa de processos i mecanismes de protecció del comerç com a patrimoni cultural. 

D’aquesta manera, un establiment comercial el podem considerar emblemàtic en els següents casos:

  • Processos productius i d’elaboració artesanals: l’activitat i els processos productius i mètodes artesanals que pugui desenvolupar poden ser un dels factors per considerar un comerç com a emblemàtic.
  • El marc generacional: la generació del negoci i el període de temps en el qual ha desenvolupat la seva activitat comercial un comerç, poden ser sinònims de comerç singular. Ja sigui pels anys en funcionament, per la generació en la que es troba el comerç.
  • La vinculació al territori: la comercialització de productes especials i singulars, vinculats al territori d’alguna o altra manera. Aquest element també pot ser susceptible de disposar d’establiments emblemàtics.
  • El patrimoni arquitectònic: finalment, el fet que un establiment es trobi en un edifici o espai emblemàtic, pot prendre la consideració d’establiment emblemàtic.
 

Darrers articles