Skip to main content

CONVERSES DE COMERÇ AMB VICENT LLORENS

Publicat el
30 Gener 2019
Parlem sobre comerç i l'ús de l'espai comercial urbà amb el Director General del Consorci València 2007, Vicent Llorens:
 
En primer lloc, ens podries fer una breu descripció del comerç de l’espai de la Marina de Valencia? 

El teixit econòmic que podem trobar a l’espai de la Marina de València, a dia d’avui, es centra en el sector nàutic, com una de les activitats més importants, a més de comptar amb oferta d’oci i amb empreses vinculades al sector de l’economia del coneixement. 

Ens podries descriure quina és la teva funció actual i quines tasques realitzes? 

Vicent Llorens Martí és Director General del Consorci València 2007 i s’encarrega de vetllar pel compliment de l’estratègia i n’és la figura pública. Un dels seus objectius es centra en la gestió de l’espai públic i en treballar en la seva millora des de dos punts de vista: des de l’apropiació ciutadana i des de l’apropiació productiva.

Com a coneixedor del moviment “placemaking”, en què es centra i com creu que pot contribuir a una millora de l’activitat comercial urbana?

El placemaking esdevé una metodologia que es nodreix de les corrents de pensament de l’àmbit de l’urbanisme i treballa en la construcció d’un espai públic al servei de la ciutadania per tal que aquests espais siguin segurs i còmodes. 

Cal destacar la necessitat d’estudiar el comportament de les persones i la seva relació amb l’espai públic a través de metodologies d’investigació social. Aquells espais més utilitzats per les persones, esdevindran possibles escenaris per al desenvolupament d’iniciatives privades. Avui dia, les noves tecnologies han canviat l’estructura de les empreses i possibilita que la primera pregunta que es plantegen les persones vinculades a aquest sector no és on es vol treballar, si no on es vol viure. Per tant, el fet de viure en un espai amable i dissenyat per el gaudi de les persones pot contribuir a que aquestes tinguin una vida més feliç, més creativa i més eficient.

Actualment és Director General del Consorci València 2007. Quin paper creu que juguen (o poden jugar) els mecanismes de col·laboració publicoprivada en la definició d’estratègies que beneficiïn a l’activitat comercial urbana?

Hi ha certes activitats en les que és més important que en altres, com per exemple el turisme i el comerç, ja que possiblement siguin algunes de les activitats que més depenen de l’espai públic. Per a qualsevol iniciativa que impliqui una utilització de l’espai públic és necessari buscar la col·laboració entre els agents, derivar-se responsabilitats mútuament i arribar a acords en aquells aspectes que calgui considerar. Cal fomentar el sentit col·lectiu a través de relacions no programades així com identificar els vertaders actors que poden contribuir a mantenir un lideratge compartit.

Quins creus que són els reptes més importants del sector comercial de cara als propers anys?

Entre d’altres, considero que els principals reptes del comerç passen per: 

  • Una evolució natural del comerç cap a serveis professionals vinculats a la persona com els esports o la salut.
  • La recerca de l’originalitat en el comerç i la omnicanalitat de les vendes.
  • El paper de la imatge de marca i la connexió amb la clientela.

Darrers articles