Skip to main content

EL COMERÇ DAVANT UNA POSSIBLE SEGONA ONADA DE COVID 19

Publicat el
25 Agost 2020

En aquest article volem posar de manifest alguns elements a tenir en compte de cara a una possible segona onada de coronavirus.

Tot i haver sortit de l’estat d’alarma i haver viscut en un confinament sense precedents fins a dia d’avui, es fa palès que la situació mundial no només no ha millorat si no que no presenta símptomes de millora.

Aquest fet, unit a la tendència actual de continus rebrots de la pandèmia en diferents territoris de l’Estat espanyol i a la incertesa de disposar d’una vacuna fins ben entrat el 2021, fa pensar que els propers mesos i amb l’arribada de l’hivern es pugui donar una segona onada de la pandèmia que pugui resultar devastador a nivell social i econòmic.

És en aquest context en el que el teixit comercial haurà de fer front novament a una situació excepcional en la que caldrà estar preparat per minimitzar el seu impacte.

Des de Focalizza entenem que la responsabilitat de realitzar aquesta preparació no és únicament dels propi comerciants, si no que ha de ser compartida amb les administracions públiques. Així, entenem que algunes de les claus a tenir en compte de cara a mantenir l’estructura del teixit econòmic de les nostres ciutats passarà per:

  • Cartera de productes i serveis: caldrà que els negocis tinguin en compte que els consumidors es trobaran en un context de confinament que els obligarà a passar més temps a casa. Així, és interessant tenir en compte la modificació puntual o progressiva de la seva proposta de valor i de la seva cartera de productes i serveis per tal que aquests s’adeqüin als interessos del seu públic objectiu.
  • Implementació de les noves tecnologies: Els comerços hauran d’implementar mesures que els permetin aproximar-se a la tecnologia i a nous canals digitals que connectin amb els hàbits de consum de les persones. Caldran mesures de formació, sensibilització, suport i acompanyament en el procés de transformació digital des comerços per tal que aquests puguin transmetre el seu missatge a la seva clientela.

  • Seguretat i responsabilitat en el comerç: La gestió operativa de la seguretat del punt de venda físic, ja sigui a través d’un sistema de torns, en gestió de cues i higiene o en el control dels accessos als punts de venda entre altres, esdevindrà un eix molt important en la definició de noves polítiques públiques d’enfortiment del comerç. Caldrà cercar mecanismes de control físic i tecnològic per facilitar la compra i fer més còmode el passeig del consumidor, i planificar de manera correcta els serveis d’entrega a domicili.
  • La cooperació entre el teixit econòmic i el sector públic: en el nou context comercial actual, les administracions locals i els propis comerços hauran de cercar fórmules de gestió i col·laboració conjunta. L’impuls d’eines de consens i cooperació esdevindrà un dels aspectes referents en l’evolució de les polítiques de foment del comerç, en un futur immediat. Caldrà, doncs, formular eines de treball conjunt entre entitats econòmiques i socials, trobades entre el mateix sector públic local,…
  • Mecanismes de suport al teixit comercial urbà: la definició de mecanismes per ajudar a aquells negocis que aporten un valor afegit a l’estructura urbana i que a causa de la pandèmia podrien desaparèixer, seran essencials si es vol mantenir l’activitat econòmica dels municipis. Caldran mesures d’incentivació, mesures de modernització, de suport a l’emprenedoria, mesures per incentivar la millora del tracte i la personalització del servei com a palanca de fidelització de la clientela.

Darrers articles