Skip to main content

EXPLORANT EL MODEL BID ANGLÈS A LIVERPOOL I MANCHESTER

Publicat el
15 Gener 2019
Oriol Cesena
Un dels elements que generarà un debat més ampli dins el sector del comerç català és la futura Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana. Aquesta llei que, molt probablement, prendrà forma al llarg del proper any, pren com a referència el model anglès, altrament conegut com a Business Improvement Districts (BID’s). Aquests instruments de millora comercial urbana es basen en el pagament d’una quota per a tots els comerços i serveis d’una determinada zona.
 
Per aquest motiu, i amb la finalitat de conèixer aquesta indústria, el nostre equip de consultors, vàrem emprendre un viatge de treball a Anglaterra i, més concretament, a Liverpool i Manchester.

Els objectius de la visita així com de les diferents reunions realitzades eren diversos:

  • En primer lloc, varem conèixer l’Institute of Place Management (IPM) del qual en formen part. Aquest organisme vetlla per la investigació i la difusió de polítiques públiques enfocades a millorar els espais comercials urbans, i són una institució amb un elevat prestigi, i del que en forma part com a fellow member, el nostre director.
  • En segon lloc, vàrem visitar Manchester. Una ciutat amb un creixement econòmic, comercial i turístic molt important. La trobada amb el Director General de Manchester Cityco ens va servir per veure com n’és d’important la construcció d’espai comercial urbà viu i vibrant.
  • El tercer motiu de la nostra trobada de treball va servir per conèixer la London BID Company. De la ma del seu Director de Màrqueting, vàrem conèixer com revitalitzar una ciutat que va passar una forta crisi industrial i com, a partir d’aquí, es van crear dos espai urbans per enfortir el model comercial i econòmic de la ciutat.

Durant dos dies vàrem poder veure, reconèixer i reflexionar sobre com el model comercial anglès és, sens dubte, un model a seguir. Si som capaços de no perdre de vista les singularitat pròpies del model català, els BID’s són un bon mirall per definir el nostre propi model. Un model, per cert, que haurà d’incloure paraules com singularitat, valentia, professionalització, consens, i flexibilitat.

Darrers articles