Skip to main content

PER QUÈ NECESSITEM UN CENS COMERCIAL?

Publicat el
23 Gener 2019
Oriol Cesena
L’activitat comercial es desenvolupa en un entorn cada cop més competitiu i amb múltiples factors que la condicionen. Aquest fet planteja la necessitat de dotar al sector i l’administració de diversos instruments de gestió que permetin contribuir a una millora de la competitivitat comercial d’un espai determinat. Per tant, resulta necessari disposar de dades objectives i actualitzades sobre l’activitat econòmica a l’hora de definir les properes accions i polítiques a impulsar. 
 
En aquest sentit, el cens comercial és una eina que permet obtenir una radiografia acurada de l’estat quantitatiu(nombre total de comerços, nombre de comerços segons sectors,…) i/o qualitatiu (estat dels comerços, imatge dels comerços,…) de l’activitat econòmica i l’oferta comercial d’un determinat municipi, zona i/o eix comercial. 

D’aquesta manera, un cens comercial ha de ser un instrument que permeti obtenir informació a través de la categorització dels establiments i determinar la seva ubicació en l’espai comercial urbà. En funció de la informació que es decideixi recaptar en el moment del registre, la radiografia obtinguda permetrà conèixer l’espai comercial urbà amb una menor o major profunditat.

A continuació, es presenten alguns dels elements d’anàlisi que es poden abordar a partir de la realització d’un cens comercial:

  • Determinar la concentració i la continuïtat comercial de l’espai urbà.
  • Detectar la diversitat del mix comercial.
  • Monitorar els establiments comercials sense activitat comercial o locals buits.
  • Creuar la informació recollida amb dades socioeconòmiques i demogràfiques del municipi.
  • Identificar quins sectors es podrien potenciar.
  • Comparar els resultats obtinguts per observar la seva evolució.

Darrers articles