Skip to main content

QUÈ SÓN I PER A QUÈ SERVEIXEN LES APEU?

Publicat el
06 Gener 2021
Oriol Cesena

Una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU)és una zona geogràfica delimitada on el teixit comercial urbà i l'administració local treballen, de manera conjunta, per promoure i dinamitzar aquesta zona. A través de la creació d’una entitat publicoprivada que s’encarrega de la gestió
d’aquesta àrea, ambdues parts porten a terme un pla d’acció que té per objectiu la dinamització comercial i econòmica d’aquesta zona. Les APEU són, per tant, un model de col·laboració i gestió publicoprivada que pretén aconseguir la professionalització i la millora competitiva de l’espai comercial urbà.
Les APEU tenen el seu origen en el model anglosaxó conegut com a Business Improvement Districts (BIDS). Cal recordar que els Business Improvement Districts són organitzacions de cooperació pública i privada que tenen per objectiu la dinamització i millora dels centres comercials urbans. Aquestes organitzacions, que són sense ànim de lucre, inclouen una determinada àrea urbana on els comerços i empreses que hi estan ubicats acorden pagar una quota de manera obligatòria (i previ procés de votació), que cobreix els serveis que contribueixen adinamitzar la zona en qüestió.(Per a un major detall, veure els següents articles que descriuen els BIDs.)

 • Què són els BIDS?
 •  Quins són els principals beneficis dels BIDS?
 •  Els BIDS al món.

Principals característiques de les APEU
Entre les seves principals característiques destaquen les següents:

 • Es tracta d’un projecte que ha de ser consensuat entre l’administració local i el propi teixit comercial urbà de l’àrea.

 • Aquest projecte no es pot implementar sense el marc de col·laboració publico privat i sense l’aprovació d’una àmplia majoria del teixit comercial de l’àrea.

 • El finançament d’aquesta figura s’obté per mitjà de quotes obligatòries per a tots els locals que es troben en aquesta àrea comercial delimitada.

 • Es pot promoure a través de 3 formes diferents: un 25% dels locals que pertanyen a la zona delimitada, una associació de comerciants que fa més de 5 anys que és present al territori, o bé el mateix ajuntament.

 • Totes les parts han d’estar d’acord a impulsar el desenvolupament de l’activitat comercial urbana d’una determinada zona comercial.

 •  Per aquest motiu, la implementació d’una APEU requereix un procés de votació entre els locals comercials que formen part de l’àrea comercial urbana delimitada.

 •  Les APEU es caracteritzen per ser projectes planificats a 3 o 5 anys vista. Es tracta, doncs, de projectes que no donen peu a la improvisació sinó que requereixen una planificació estratègica durant aquest període.

 • Un cop es decideix que es vol tirar endavant el projecte, per posar-lo en marxa ha de ser aprovat pel ple de l’ajuntament.

 • Finalment, i tot i el marc de gestió publicoprivada, és l’ajuntament qui s’encarrega de supervisar les mesures previstes en el pla d’acció de les APEU, si bé és important destacar que aquestes mesures tenen com a objectiu complementar les actuacions que du a terme el propi ajuntament, i en cap cas substituir-les.

Des de Focalizza hem volgut crear un Podcast per a poder explicar més a les APEU.

 

 

Darrers articles