Skip to main content

QUINES SÓN LES FUNCIONS DE LES APEU?

Publicat el
07 Gener 2021
Oriol Cesena

Principalment, les seves funcions més importants són aquelles que siguin necessàries per desenvolupar una determinada àrea comercial delimitada. Tot i així, i segons les característiques pròpies de cada zona, qualsevol APEU pot cobrir les següents funcions:

  • Dinamització comercial urbana: una de les possibles funcions de les APEU és vetllar per la implementació de campanyes de dinamització comercial de la zona, de manera que en permetin una major notorietat i comunicació. Aquest primer àmbit pot incloure tot un seguit de mesures relatives a campanyes de comunicació, promoció de la zona, impuls d’esdeveniments comercials, promoció conjunta amb altres sectors com cultura i turisme, i fins i tot l’industrial...
  • Competitivitat: en la paraula “competitivitat” s’hi inclouen totes aquelles mesures dirigides a la professionalització de la gestió dels comerços i qualsevol activitat comercial urbana que es faci dins l’àrea delimitada. S’hi poden incloure mesures relatives a formació del teixit empresarial, programes d’acompanyament a aquests negocis, impuls de la transformació digital dels locals...
  • Millora de l’espai comercial urbà i la seva imatge: la millora i modernització de l’espai comercial urbà fa referència a mesures dirigides a la millora de la imatge exterior dels comerços i els carrers de l’àrea objecte de l’APEU.
  • Inversions de millora de l’espai urbà: la creació de les APEU també tindrà, entre les seves principals funcions, la d’implementar mesures que contribueixin a la recuperació i cerca de nous usos en els locals buits, la millora d’elements de la imatge de l’espai
    públic i l’experiència de l’usuari (com la il·luminació, la imatge externa dels locals, l’optimització de la senyalització comercial, la seguretat de la zona comercial delimitada...).

Sigui com sigui, totes aquelles mesures que contribueixin a la reactivació de les APEU i del seu entorn s’hauran d’entendre com a funcions representatives pel que fa a la implementació d’un projecte d’aquestes àrees.

Darrers articles