Skip to main content

QUINS SÓN ELS PRINCIPALS BENEFICIS DELS BIDS? (PART 2)

Publicat el
22 Desembre 2020
Oriol Cesena

Tot i que són molts els beneficis d’un BID, a continuació fem referència a aquells que ens
poden ajudar a entendre fins a quin punt, un model d’aquestes característiques ens pot ajudar
a entendre millora la importància del consens i la cooperació pel que fa a la dinamització dels
espais comercials urbans.

 • En primer lloc, val a dir que afavoreixen un paper clau i actiu dels seus membres doncs es tracta d’una organització on totes les seves persones membres hi tenen un rol molt més actiu..
 • Així mateix, constitueixen models de gestió sostenibles (a llarg termini) doncs disposen d’un major finançament a través de les seves quotes que els poden permetre la realització de nous projectes.
 • També poden arribar allà on l’administració no arriba, i tenen capacitat per a respondre i satisfer les necessitats de la zona de manera àgil ja que disposen d’un major pressupost anual.
 • Poden promoure una millora de la relació entre els diversos agents i organismes públics i privats del municipi i de l’espai comercial urbà. Fomenten, en aquest sentit, una major col·laboració entre agents econòmics, socials, culturals...
 • Els BIDs tenen la capacitat de realitzar propostes i activitats culturals, socials i veïnals, de manera conjunta. Aquest component transversal permet una mirada molt més àmplia pel que fa a la dinamització de qualsevol espai comercial urbà.
 • També milloren l’atractiu de l’espai urbà i les condicions d’aquest pel que fa a aspectes de l’espai urbà com poden ser el seu manteniment, la neteja de la zona, un reforç en la seguretat,.... convertint-los en llocs més agradables per a comprar i viure.
 • A més a més, ofereixen millors condicions per al comerç ja que el, propi model promou condicionants dirigits a l’increment de l’atractiu i la competitivitat dels comerços.
 • El desenvolupament dels BIDs també promouen que els barris esdevinguin espais més dinàmics, vius i vibrants.
 • Els BIDs també promouen el sentit de comunitat, el valor local i la transformació social doncs poden contribuir a la creació de comunitats més àmplies i participatives dins la zona comercial urbana delimitada.
 • Per últim, incentiven la competitivitat dels negocis, la creació de nous negocis i augmenten el valor dels locals de la zona. Es tracta, doncs, d’un model orientat a la millora de resultats del teixit comercial i econòmic de la zona comercial urbana.
 • I en definitiva, fomenten la innovació urbana ja que gràcies al desenvolupament d’un model de gestió publico privat, s’incentiva molt més la creació i disseny de propostes amb un sentit molt més innovador.
 

Darrers articles