Skip to main content

QUINS SÓN ELS PRINCIPALS BENEFICIS EN LA IMPLEMENTACIÓ D'UNA APEU?

Publicat el
08 Gener 2021
Oriol Cesena

Fins ara hem parlat sobre que són les APEU i quines són les seves principals característiques.
En aquest tercer apartat és moment de definir els beneficis que li són propis. Els detallem tot seguit:

  • Planificació estratègica: molts ajuntaments treballen en l’impuls de mesures per a la dinamització i la reactivació econòmica dels seus municipis. En el cas de les APEU, aquestes mesures donen lloc a un pla concret a 3 o 5 anys que facilita el desenvolupament del projecte i la possible consecució dels objectius previstos.
  • Professionalització: la creació d’una APEU requereix la figura d’una persona gestora que s’encarregui de portar a terme el projecte per al període de temps estipulat. Aquest fet pot contribuir a millorar el funcionament de les polítiques comercials que es desenvolupin des de l’entitat gestora de l’APEU.
  • Eliminació dels freeriders: l’obligatorietat en el pagament d’una quota per part de totes les activitats que formen part de l’APEU implica que no hi hagi cap negoci que es pugui beneficiar del projecte sense contribuir al seu finançament. Quan encara no existien les APEU, molts municipis es podien trobar amb negocis que no pagaven cap quota per al finançament de mesures de dinamització comercial de la zona. Era el que s’anomenaven els freeriders.
  • Transversalitat: el fet que qualsevol activitat econòmica de planta baixa i amb ànim de lucre estigui obligada al pagament d’una quota contribuirà a la implicació i participació d’un elevat nombre d’agents, no només del sector comerç, sinó també d’altres sectors
    com el cultural, el turístic... En aquest sentit, les APEU oferiran una magnífica oportunitat per promoure un treball conjunt per al bé de la dinamització, no només comercial, sinó també econòmica, urbana i social.
  • Reactivació de l’àrea comercial urbana delimitada: per últim, un dels grans beneficis i reptes de les APEU és el potencial de reactivació econòmica. Tot just en un moment de canvi, en què la pandèmia de la COVID-19 ha dificultat la competitivitat del sector, la creació d’un instrument com les APEU hauria de permetre que molts municipis es plantegin aquesta nova eina com un nou mecanisme per enfortir el comerç de proximitat de les nostres ciutats i municipis.

Darrers articles