Skip to main content

Centrals nuclears i promoció econòmica

21 Novembre 2022
Ajuntament d'Ascó

L’Ajuntament d’Ascó ve realitzant una intensa activitat en l’àmbit de la promoció econòmica. Al llarg dels darrers anys, el municipi ha impulsat mesures relatives a diferents nivells de desenvolupament econòmic com en són el comerç, el turisme, l’emprenedoria, però també d’altres relatives a la projecció industrial del municipi, l’habitatge, la natura i el medi ambient.

Ascó és un municipi marcat per la presència en el seu terme municipal, de la central Nuclear d’Ascó. La probable desaparició en menys d’una dècada d’aquesta empresa ha portat al propi consistori, a definir mesures per treballar en la diversificació de la seva activitat productiva.

Per aquest motiu, la seva àrea de promoció econòmica ens ha encarregat la realització d’un estudi de cerca de potencials bones pràctiques relatives a l’impuls econòmic en municipis de característiques similars.

La nostra tasca s’ha centrat en tres grans fases:

  • En primer lloc, la cerca de les possibles bones pràctiques en municipis similars, tant a nivell internacional com nacional.
  • En segon lloc, el treball conjunt amb aquests municipis tot coneixent les seves experiències de ben aprop. 
  • El tercer, i darrer apartat, consistent en dissenyar noves mesures que afavoreixin la diversificació productiva i econòmica d’Ascó.

Amb aquest projecte la nostra consultora continua treballant en l’enfortiment econòmic local amb estudis fets a mida de la realitat i les característiques de l’entorn on s’hi desenvolupen.