Skip to main content

Eivissa impulsa un Next Generation per al comerç

15 Desembre 2021
Ajuntament de Eivissa

L'Ajuntament d'Eivissa, a través de la seva àrea de Comerç i Turisme , ens ha encarregat de la realització d'un projecte d'impuls del comerç a través de la NEXT GENERATION . Aquest projecte s'emmarca dins dels programes de finançament que fan referència a la línia d'ajuts per a l'impuls de la competitivitat, la innovació i la modernització dels mercats municipals i les àrees comercials urbanes. En concret, Eivissa disposa de diferents àrees comercials amb una projecció comercial prou significativa. La presència d'estructures comercials urbanes com els seus diferents nuclis comercials com Dalt Vila, Bara de Rey,.... i els seus mercats fan d'aquesta ciutat un indret adequat per a la implementació d'un projecte NEXT GENERATION.

Així, vaig seguir una estructura òptima, el nostre equip de treball centra aquests projectes en els següents àmbits i àmbits de treball:

  • Reconeixement i anàlisi de l'estructura comercial urbana. Aquesta primera fase descansa en el reconeixement de l'estat en les que es troben locomotors comercials com en són el propi comerç, els mercats,...
  • Construcció d'un relat comercial. Un dels elements més importants en la definició d'un projecte NEXT GENERATION és la necessitat de construir un relat. En essència, tots els municipis necessiten disposar d'un pla estratègic del seu comerç i l'activitat comercial urbana, en general. En aquest tipus de projectes, més que mai, la construcció d'un relat que tenia sentit per al desenvolupament del comerç, pren més importància que mai.
  • Redacció final. Amb les dues fases anteriors realitzades, la part final descansa en la realització del document que inclou la definició dels objectius concrets i específics alineats amb els projectes, els àmbits i la redacció de les mesures propostes.

Amb aquesta nova actuació, el nostre equip de consultoria segueix treballant en el desenvolupament de projectes orientats a la millora competitiva de les ciutats.