Skip to main content

Pla estratègic de turisme a Eivissa

03 Juny 2022
Ajuntament Sant Josep de Sa Talaia

L’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia, a l’illa d’Eivissa, ens ha encarregat l’elaboració d’un pla de desenvolupament turístic del seu municipi.

Sant Josep és un municipi de poc més de 28.000 habitants i que s’organitza al voltant de diferents nuclis poblacionals, en concret: Sant Josep, Cala de Bou i Sant Jordi i Platja d’en Bossa, com a referents principals. Aquests nuclis presenten singularitats i identitats pròpies, amb una marcada presència de les tradicions i la cultura popular. A banda dels citats nuclis, el municipi disposa de nombrosos recursos turístics destacant Ses Salines, element amb valor patrimonial i un entorn idoni per a la pràctica esportiva i el passeig.

Sant Josep també disposa d’una àmplia oferta d’allotjament i de restauració amb establiments que estan fent una ferma aposta per posicionar el municipi com a un espai de referència turística.

És en aquest context, on, des del mateix consistori, s’ha volgut impulsar un pla d’enfortiment del sector turístic que tingués en compte les particularitats dels nuclis i els actius turístics que li són propis.

Així doncs, el nostre equip de treball impulsarà, sota un pla turístic concret, tot un seguit de mesures específiques que defineixin quin ha de ser el model de desenvolupament turístic de Sant Josep de sa Talaia al llarg dels propers anys.

Amb aquest nou projecte, el nostre equip de consultores i consultors segueix apostant per la realització de projectes de marcat caràcter sostenible i amb una clara mirada enfocada en posar valor als recursos del territori