Skip to main content

Taules de reactivació econòmica a Ascó

22 Juny 2021
Ajuntament d'Ascó
Després d’haver realitzat el pla per a l’enfortiment de l’activitat comercial i turística del municipi, el consistori es planteja la necessitat de consensuar les mesures proposades amb el sector privat.
 
Amb la mirada posada en els propers anys, el propi consistori vol cercar mecanismes que permetin el treball de consens amb el sector privat. En aquest sentit, l’ajuntament ens ha encarregat el disseny d’unes taules de reactivació econòmica del municipi. Aquestes taules pretenen assolir els següents objectius:
  • Construir un marc de treball entre les esferes públiques i privades del municipi que englobin empreses privades, associacions territorials, entitats locals així com representants polítics del municipi.
  • Impulsar mesures que facilitin el consens i la definició de nous projectes dirigits a la diversificació econòmica, comercial i turística d’Ascó.
  • Establir les bases per a futures mesures de col·laboració entre el sector públic i privat d’Ascó.
En síntesi, el projecte neix de la voluntat de cercar el progrés econòmic del municipi a través de la construcció d’un espai d debat i diàleg entre l’ajuntament i les persones representants dels sectors i les empreses més destacades a Ascó.
 
El projecte preveu una durada d’uns sis mesos i pretén que, en finalitzar, es disposi d’un document de consens avalat per les diferents parts partícips d’aquestes taules de reactivació econòmica.
 
Amb aquest nou projecte, el nostre equip de consultors segueix apostant pel treball en la definició de mesures que posin la col·laboració publico privada en l’eix central de la dinamització econòmica dels municipis catalans.