Skip to main content

Assessorament estratègic i comercial a Platja d’Aro

13 Setembre 2017
Ajuntament de Platja d'Aro - Castell d'Aro - S'Agaró

Amb la idea de millorar el seu desenvolupament econòmic i comercial municipal, l’Ajuntament de Platja d’Aro va impulsar un projecte de dinamització comercial. Un treball que va tenir per àmbit els nuclis de Platja d’Aro-Castell d’Aro i S’Agaró.

En aquest sentit, l’ens local ens va encarregar un projecte d’assessorament estratègic i comercial del municipi. Un projecte que va permetre definir les polítiques públiques en favor del desenvolupament del seu comerç en els pròxims anys.

Aquest projecte d’assistència estratègica va perseguir els següents cinc grans objectius:

  • Per una banda, determinar els aspectes més destacats que van permetre definir una diagnosi àmplia del sector.
  • Aquest projecte també va pretendre analitzar els perfils i les pautes de compra dels diferents segments de potencials consumidors.
  • La definició del model comercial a on cal dirigir la seva estratègia en comerç en els anys vinents.
  • La definició dels àmbits, els eixos, les polítiques d’acció i les mesures específiques van ser l’objecte de la darrera part del treball.
  • Un estudi de suport i acompanyament estratègic que vam estar realitzant per a l’equip polític i tècnic del municipi.
  • Aquest projecte s’emmarca en una de les principals línies de treball de la nostra consultoria. El suport en l’anàlisi, revisió i definició del model comercial dels municipis. Una tipologia de projecte que pretén elevar el comerç a un element estratègic de les ciutats. Un projecte en el qual hi intervingui el model de ciutat, els sectors productius que cal implicar en la dinamització del comerç, …

Pel que fa a la direcció del projecte d’assessorament, aquest va correspondre al nostre director, l’Oriol Cesena. Ell, conjuntament amb la resta el nostre equip tècnic, va ser l’encarregat de definir les diferents línies de treball.

Amb aquest nou encàrrec, seguim treballant en l’impuls d’actuacions dirigides a promoure la dinamització comercial i l’estratègia en comerç.