Skip to main content

Desenvolupament local

El procés de globalització que ha experimentat la societat actual també es fa palès en l’àmbit local gràcies a una acceleració dels processos, la democratització de les noves tecnologies, la interconnexió de les persones i els canvis en els hàbits de consum.

Així, entenem que els recursos del territori han de convertir-se en el principal element diferenciador i impulsor de noves dinàmiques, que contribueixin al desenvolupament econòmic i social a través de la innovació, l’especialització i l’impuls de noves iniciatives que suposin un increment en la competitivitat i l’atractiu del territori.

Què oferim?

Analitzar el context territorial, detectar les potencialitats, ajudar a definir els objectius i els reptes als quals s’han d’enfrontar i planificar les actuacions a desenvolupar per aconseguir-ho, són els quatres pilars bàsics a partir dels quals desenvolupem els projectes que contribueixen a al desenvolupament territorial i la promoció econòmica del territori.

Definició d’estratègies territorials

Construïm una estratègia territorial enfocada a la participació activa dels agents implicats i a donar resposta a les necessitats del territori.

Pla de desenvolupament turístic

Treballem en l’anàlisi del potencial turístic del territori i dissenyem instruments de gestió que contribueixin a la creació de nous atractius i la promoció del turisme.

Dinamització de mercats i fires

Elaborem projectes per a l’impuls i la modernització de mercats, fires i esdeveniments locals.

Projecció de marques territorials

Implementem una estratègia territorial concreta per a la definició d’una marca que contribueixi al seu posicionament.

DINAMITZEM JUNTS EL TEU TERRITORI

Vols parlar sobre tot el que podem fer per a dinamitzar el teu municipi?