Skip to main content

Pla de reactivació dels locals buits de Berga

03 Juny 2021
Ajuntament de Berga

L’Ajuntament de Berga ens ha encarregat la realització d’un pla per a la reactivació dels locals buits del municipi.

L’àrea de promoció econòmica del municipi amb la idea de projectar l’espai comercial urbà i recuperar la seva bona dinàmica comercial, ens ha demanat que estudiem i elaborem un pla per a l’impuls del comerç urbà de Berga, centrat, això si, en la reactivació i dinamització comercial a partir de la reactivació dels locals buits.

Per tal de poder portar a terme un projecte com aquest, el nostre equip desenvoluparà el projecte a partir de les següents fases:

En primer lloc, s’elaborarà un cens comercial de totes les activitats comercials de la ciutat segons els seus diferents sectors comercials. Aquest cens inclourà, a més a més, la quantificació dels locals buits així com el seu estat comercial i la seva imatge.

En segon lloc, el nostre equip, a partir de les dades recollides, portarà a terme, tot un seguit de trobades amb agents públics i privats de la ciutat. En aquest sentit, es realitzaran diferents reunions amb l’equip tècnic i polítics de l’ajuntament així com també tot un seguit de reunions amb associacions de comerciants i representants dels sectors cultural del municipi.

En tercer lloc, i derivat de les dues fases anteriors, el nostre equip elaborarà un pla d’acció amb mesures concretes per a la recuperació dels locals buits de la ciutat que tinguin en compte estratègies vinculades a la imatge, la intermediació, la recuperació econòmica, social i cultural.