Skip to main content

Projecte per a la recuperació de locals buits "Blanes Arran de Mar”

03 Juny 2021
Ajuntament de Blanes

L’Ajuntament de Blanes està impulsant un projecte singular que té per objectiu la recuperació dels locals buits de la ciutat a través de l’impuls d'un dels elements que li aporten més identitat, com és la seva relació amb el mar.

Blanes és una ciutat amb un fort arrelament al mar, a través de la seva trajectòria en la industria naval i la pesca, però també amb el turisme i les activitats esportives nàutiques. Així mateix, i després que en anys anteriors, el consistori impulsés un pla de dinamització comercial i un projecte per a l'impuls del consens i la col·laboració entre les diferents esferes de l'activitat urbana (agents econòmics, socials, culturals,...), es va posar de manifest la necessitat de treballar en l’impuls de mesures per a la reactivació i la recuperació dels locals buits de la ciutat. 

De tot plegat n’ha sorgit el projecte “Blanes, Arran de mar”. Un projecte que consisteix en la definició d’actuacions que, fent us dels vincles de la ciutat amb el mar, permeti promoure la recuperació d’activitats comercials en aquells locals que avui per avui es troben desocupats, així com l'impuls de diverses iniciatives de dinamització que preguin com a discurs la relació entre l'activitat humana i la sostenibilitat dels mars.

El present projecte pretén assolir els següents objectius:

  • Identificar els locals buits existents al centre de la ciutat.
  • Definir mesures que dinamitzin l’espai comercial urbà.
  • Impulsar actuacions per a promoure la reactivació econòmica, social i cultural dels espais comercials en desús.

Amb aquest programa, la nostra consultora, FOCALIZZA, segueix treballant en la definició i implementació de mesures dirigides  l’impuls i la reactivació dels espais comercials urbans.