Skip to main content

Suport en la definició de les cadenes de valor digitals del teixit empresarial de Premià de Mar

28 Juny 2021
Ajuntament de Premià de Mar

L’Ajuntament de Premià de Mar està impulsant un projecte per a la transformació digital del seu teixit empresarial que pretén impulsar l’ocupació en aquestes empreses.

Sota el paraigües del projecte Talent, Tecnologia i Treball, el consistori està analitzant quines són les potencials cadenes de valor amb més atractiu al municipi que permetin projectar una millor transformació i competitivitat digital d’aquests negocis.

Del resultat d’aquesta anàlisi, no només en sortiran les diferents cadenes de valor sinó que al mateix temps permetrà identificar tot un seguit d’empreses amb suficient potencial com per poder generar una major ocupabilitat a partir de la reformulació i millora dels seus models de negoci.

Aquest projecte clourà amb un pla d’acció que determini aquelles mesures orientades a millorar l’ocupació en les empreses, les capacitats i habilitats digitals del seu personal així com la formació de persones a l’atur que puguin fer, de les habilitats digitals, una palanca cap a la cerca de feina.

El pla d’acció descriurà mesures de sensibilització sobre la transformació digital de les empreses, mesures d’impuls de cooperació i networking entre els diferents empreses que formin part de la cadena de valor, mesures formatives per a la millora de les habilitats pel que fa a la comunicació digital, eines per a l’autoaprenentatge d’aquestes empreses així com de la seva autoavaluació digital i mesures dirigides a promoure l’acompanyament individualitzat en aquestes empreses.

Ja en relació a la nostra consultora, el nostre equip de treball, liderat pel nostre director, el Sr. Oriol Cesena, els estem donant suport en la formulació de de la diagnosi així com en la definició del pla d’acció digital.