Skip to main content

Cens comercial del municipi de Torelló

07 Setembre 2023
Consorci de la Vall del Ges Orís i Bisaura

El Consorci de la Vall del Ges Orís i Bisaura ens ha encarregat la realització d’un cens comercial del municipi de Torelló. Aquesta entitat, encarregada de la dinamització comercial del municipi, vol portar a terme un projecte que identifiqui quina es l’activitat comercial del municipi i, molt especialment, quin es el parc d’establiments que ara mateix es troben desenvolupats.

Els censos comercials són instruments que tenen per objectiu disposar d’una radiografia acurada sobre quin és el total de comerços d’un municipi o ciutat. Aquests censos es basen en la identificació del nombre total de comerços així com d’establiments buits.Els censos no només atorguen a l’ens públic una radiografia exacta de l'activitat econòmica de proximitat, sinó que també permeten identificar l’oferta comercial distribuïda per sectors i carrers.

Els censos comercials també permeten identificar tot un seguit d’indicadors comercials relatius l’ocupabilitat comercial d’un municipi, la dotació comercial de la ciutat pel que fa a l’oferta comercial quotidiana i complementària, així com també identificar el grau de clonatge comercial de la ciutat. Els censos, doncs, permeten identificar l’oferta comercial, construir indicadors comercials i, per sobre de tot, esdevenir un projecte que permeti prendre decisions comercials òptimes per al desenvolupament comercial d’un municipi o ciutat.

Els censos permeten donar a suport a la presa de decisions pel que fa al suport a l’emprenedoria, la detecció de potencials necessitats comercials al municipi,....

Des de la nostra empresa ja venim realitzant aquest tipus de projectes des de fa mes de 5 anys. Municipis com Torelló, Blanes, Eivissa, Palafrugell, entre d’altres, han confiat en els nostres serveis per tal de realitzar aquest tipus de projectes.