Skip to main content

Cens de l’activitat comercial i turística a Eivissa

16 abril 2020
L’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

L’Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia ens ha encarregat la realització del seu cens per a l’activitat comercial i turística del nucli de Cala de Bou. Aquesta actuació, es troba emmarcada dins el seu pla de mesures per a l’enfortiment i projecció comercial d’aquest nucli.

Pel que fa al cens comercial, es tracta d’una eina que cerca els següents objectius.

Per una banda, el projecte ens ha de permetre realitzar un mapa de la situació actual dels comerços i quina és la seva ubicació en tota l’estructura comercial del municipi. Amb aquesta radiografia, el consistori podrà visualitzar a on es troba la major concentració i continuïtat comercial, i quins són els espais amb menor i major oferta comercial.

En segon lloc, Cala de Bou podrà disposar d’informació relativa a quin és el grau d’estacionalitat comercial. El cens, doncs, permetrà que l’equip tècnic i polític de l’Ajuntament, disposi d’informació respecte el percentatge d’activitat en època estival així com en l’anomenada temporada baixa.

En tercer i darrer lloc, i no menys important, la realització del cens comercial i turístic permetrà la construcció de tot un seguit d’indicadors en relació al que és l’activitat comercial i econòmicadel municipi. Amb indicadors com el percentatge d’ocupabilitat i ocupabilitat estacional, el percentatge de serveis respecte de l’oferta comercial, el percentatge de locals buits, etc,… l’Ajuntament disposarà d’un manual amb indicadors necessaris per a la presa de decisions pel que fa a l’impuls de noves polítiques comercials per al futur del comerç de Cala de Bou.

Amb aquesta actuació, la nostra empresa segueix impulsant actuacions vinculades a la dinamització i l’enfortiment del comerç de proximitat. Treballem per a la construcció d’una cartera de productes i serveis que millorin la capacitat de disposar d’informació objectiva i rigorosa de l’activitat comercial urbana dels municipis del nostre país.