Skip to main content

Coaching en estratègia digital i màrqueting a la multinacional LINDE-MH

25 abril 2017
Multinacional Alemanya

Un dels àmbits que més treballem a la nostra empresa és el coaching en comunicació, estratègia digital i màrqueting. En general, són diverses les fórmules i els formats que el nostre equip de treball utilitza per formar a diferents col·lectius de professionals. Ja sigui comerços, emprenedors, patronals empresarials, etc.

En aquest cas, fem referència a una multinacional alemanya dedicada a la fabricació i distribució de maquinària de transport i emmagatzematge. Aquesta té presència a països com els Estats Units, la Xina, … Ens va fer un encàrrec específic: la realització d’una formació a mida per al seu equip de direcció de màrqueting i comunicació.

L’encàrrec va descansar en la realització d’ un seguit de sessions de coaching en estratègia digital i màrqueting. S’hi van treballar els següents aspectes:

  • Sessió 1. La transformació de models de negoci en l’era digital. En aquesta primera sessió, la finalitat descansava en la formació sobre com el màrqueting i la implementació de la comunicació digital, pot afectar la gestió comercial de les empreses. L’enfocament del negoci, el rol canviant del consumidor, la reputació on line generada, els canvis en els processos de decisió d’una compra, …
  • Sessió 2. Els mitjans comprats en l’era digital. La segona sessió va tenir per objectiu la definició dels mitjans comprats que una empresa multinacional pot tenir en compte en el moment de la definició de la seva estratègia digital. Web pròpia, utilització d’eines de màrqueting directe com en poden ser l’e-mail màrqueting, ….
  • Sessió 3. Els mitjans guanyats. La tercera i darrera sessió va tractar els mitjans que les empreses es poden guanyar en els mitjans socials. Ja sigui a través de crítiques, recomanacions, així com tots aquells comentaris generats per prescriptors no formals. Consumidors, clientela generada al llarg dels anys, …
  • Sessió 4. La darrera sessió va ser objecte d’un resum final del programa. Es van tractar aspectes vinculats a la marca personal digital, la definició de l’estratègia digital adient, …

Les sessions van estar dissenyades i impartides, en bona part, pel nostre director, l’Oriol Cesena. El Sr. Oriol també dirigeix el postgrau en Màrqueting digital i xarxes socials de la Universitat de Girona.