Skip to main content

Jornades d’Impuls del Comerç Emblemàtic

08 Novembre 2022
Institut de Desenvolupament Balear (IDI)

El Govern Balear a través de l’Institut de Desenvolupament empresarial de les Illes Balears (IDI) ha impulsat la realització d’unes jornades per valorar i tractar els futurs reptes d’aquest tipus de comerç.

La jornada es va dividir en dues parts. En una primera part, el nostre director, Oriol Cesena, va introduir la sessió amb una aproximació als reptes del comerç avui en dia. Entre aquests en van destacar aspectes com la necessitat d’impulsar mesures de preservació del sector així com de la importància promoure aquest tipus de negoci com a mecanisme de millorar l’activitat comercial urbana, impuls i dinamisme de l’espai urbà…

Ja en la segona part de la jornada, diferents municipis balears van exposar diferents bones pràctiques que han portat a terme des dels seus propis municipis.

Palma, Consell, Pollença i Manacor van ser els municipis encarregats d’exposar aquestes iniciatives les quals se centren, majoritàriament, en mesures de millora de la comunicació (Manacor), però també algunes altres activitats com a Pollença, a on han ideat un programa de ràdio per donar a conèixer els seus comerços emblemàtics i així fer-ne promoció.

Finalment, la jornada s’ha completat amb un taller participatiu en què els càrrecs electres dels municipis i l’equip tècnic, han treballat, de manera participativa, en la proposta de noves mesures que els mateixos municipis entenen que són prioritàries per a l’impuls del comerç singular. Entre aquestes mesures n’han destacat actuacions com la creació de rutes, la vinculació d’aquest tipus de comerç amb accions de caràcter social, l’impuls de mesures de suport a la transformació d’aquest comerç…