Skip to main content

Diagnosi de l'activitat comercial a Santa Coloma de Gramenet

20 abril 2022
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet, des de la seva àrea de comerç, i en el marc dels projectes Next Generation, ens ha encarregat la realització d’una diagnosi del sector comercial de la ciutat.

Davant la situació de forta competitivitat del sector, el consistori vol treballar en la realització d’una diagnosi que permeti definir les mesures més apropiades per a crear un espai de treball molt més innovador.

Els objectius de la diagnosi cerquen les següents tres finalitats:

  1. Reconèixer i analitzar els diferents projectes en matèria de modernització i transformació digital impulsades pel municipi.
  2. Diagnosticar els programes que s’han realitzat fins al moment així com l’adequació de l’estat actual del sector comercial i de serveis de la ciutat.
  3. Proposar programes que permetin seguir treballant en la modernització i adaptació de l’estructura comercial urbana pel que fa a la seva transformació i capacitat digital i competitiva.

Ja en relació a la metodologia necessària per a l’elaboració d’aquest projecte es basarà en els següents mètodes:

  • Consulta i anàlisi de documents i informació estadística disponible sobre el comerç de la ciutat (censos comercials, estudis sectorials,....).
  • Reconeixement i visualització in situ de l’espai comercial urbà com a exercici necessari per entendre l’estat actual del comerç del municipi.
  • Realització d’entrevistes amb els principals agents implicats de l’esfera pública, com són l’equip tècnic i polític que representa l’eix objecte de treball.
  • Realització d’entrevistes amb representats del moviment associatiu del teixit comercial.
  • Realització d’enquestes als comerços que formen part dels diferents barris de la ciutat i els seus eixos per tal de conèixer el seu grau de transformació digital i competitivitat.
  • Realització de focus grup amb els principals agents implicats de l’esfera privada, dels sectors comerç i serveis per tal de conèixer les seves inquietuds i poder definir una mirada més àmplia de la seva visió del sector.

Amb aquest nou projecte, la nostra empresa segueix treballant en l’impuls de programes per a la millora del comerç de les ciutats.