Skip to main content

Estudi de maduresa digital del teixit comercial i de serveis a Montcada i Reixac

22 Juny 2021
Ajuntament de Montcada i Reixac

L’Ajuntament de Montcada i Reixac està impulsant un projecte per a la transformació digital del seu teixit empresarial que pretén impulsar l’ocupació del municipi.

Sota el paraigües del projecte Talent, Tecnologia i Treball, el consistori està analitzant quines són les potencials cadenes de valor amb més atractiu al municipi que permetin projectar una millor transformació i competitivitat digital d’aquests negocis.

Del resultat d’aquesta anàlisi, no només en sortiran les diferents cadenes de valor sinó que al mateix temps permetrà identificar tot un seguit d’empreses amb suficient potencial com per poder generar una major ocupabilitat a partir de la reformulació i millora dels seus models de negoci.

En el cas de Montcada i Reixac, bona part de la nostra tasca descansa en el disseny, anàlisi i redacció de les conclusions en relació al grau de maduresa digital dels comerços de la ciutat i els seus diferents barris.

Així, la nostra tasca es centra en la definició de les principals línies que cal conèixer per tal d’analitzar com la digitalització influeix en l’activitat dels comerços de Montcada i Reixac.

D’aquesta manera, el projecte clourà amb un pla d’acció que determini aquelles mesures orientades a millorar l’ocupació en les empreses i les capacitats i habilitats digitals del seu personal.

El pla d’acció descriurà mesures de sensibilització sobre la transformació digital de les empreses, mesures d’impuls de cooperació i networking entre les empreses que formin part de la cadena de valor, mesures formatives per a la millora de les destreses pel que fa a la comunicació digital, eines per a l’autoaprenentatge i autoavaluació digital d’aquests negocis alhora que també s’impulsaran mesures dirigides a promoure l’acompanyament individualitzat en aquestes empreses.