Skip to main content

Dinamització comercial a Sant Feliu de Guíxols

08 Març 2017
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

Amb la voluntat de millorar la promoció i la dinamització comercial, l’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, ens va encarregar un pla de millora de la seva oferta comercial. El treball en qüestió, pretén definir les accions concretes que caldrà portar a terme en els popers anys. Aquestes accions pretenen millorar el teixit comercial urbà de la vila i d’aquells àmbits directament relacionats amb el comerç. Fem referència a imatge comercial, organització comercial, col·laboració pública i privada, urbanisme comercial, comunicació i promoció del comerç.

El treball es compon de diferents parts, clarament, diferenciades:

  • Reconeixement visual del territori. Aquesta primera part, de reconeixement in situ, ens va permetre identificar els principals aspectes que defineixen la dinamització comercial. Oferta comercial, motors comercials, imatge dels carrers, polítiques públiques d’urbanisme, de regulació de l’oferta, de foment de l’ocupació,…
  • La segona part, de caràcter participatiu, va descansar en la realització de diferents tallers participatius amb els comerços del municipi. Aquests tallers es van complementar amb entrevistes individualitzades a una mostra del comerç de Sant Feliu de Guíxols.
  • Una vegada realitzades aquestes dues parts, es va procedir a la redacció del pla d’accions per a la millora comercial de Sant Feliu. Aquesta tercera part, la qual va ser consensuada, posteriorment, amb comerços i representants tècnics i polítics del municipi, va posar tot el seu accent en la definició de les polítiques públiques de foment de comerç del municipi.
  • Polítiques de regulació comercial, urbanisme, imatge dels comerços, dinamització dels diferents motors comercials i econòmics, foment de l’emprenedoria.
  • Actuacions de planificació de l’activitat comercial que permeti millorar el funcionament dels comerços i serveis: formació, comunicació i màrqueting,…

El treball va ser dirigit pel nostre director, l’Oriol Cesena, que es va encarregar del disseny i supervisió de les diferents fases del treball anteriorment descrites.

Amb aquest nou treball, la nostra consultora segueix consolidant una àmplia presència a les terres gironines en la realització de projectes de dinamització del comerç urbà i l’activitat econòmica.