Skip to main content

Pla de dinamització comercial a Sant Joan de les Abadesses

19 Octubre 2021
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses

L’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses, amb el suport del Consorci de Comerç i Artesania (CCAM) ens ha encarregat la realització d’un pla d’acció per a la dinamització comercial del municipi.

Aquest treball constarà d’una primera part de reconeixement i reflexió en relació al comerç del municipi, per posteriorment plantejar una segona part en la qual es definiran tot un seguit d’estratègies i mesures específiques de treball per a la dinamització comercial el municipi.

Pel que fa al pla d’acció, les accions es concretaran en mesures que enforteixin la competitivitat del sector, la millora de l’associacionisme comercial, el consens de treball entre el sector públic i l’esfera privada, així com d’altres mesures més enfocades a la comunicació, promoció i difusió de l’oferta comercial i de serveis de Sant Joan.

Amb aquest projecte, el nostre equip segueix treballant per l’enfortiment d’un sector, el comerç, que requereix d’estratègies i accions que el converteixin en un sector productiu més fort i més viu.