Skip to main content

Pla de dinamització comercial del barri de Congrés (Barcelona)

03 Juny 2021
Districte de Sant Andreu - Ajuntament de Barcelona

El Districte de Sant Andreu, a través de l’Ajuntament de Barcelona, posa en marxa un pla de treball per tal de buscar la dinamització del teixit comercial del Barri de Congrés-Indians.

Es tracta d’un barri de la ciutat de Barcelona, on a través de les diferents dades disponibles que es deriven del Pla de Desenvolupament Econòmic del Districte de Sant Andreu, el Cens d’Activitats Comercials de la ciutat de Barcelona i les diferents edicions del Pla de Barris s’apunta a la necessitat de treballar en l’enfortiment del comerç per tal que aquest actuï com un agent vertebrador i de cohesió del territori.

Els objectius del projecte són:

  • Impulsar mesures d’enfortiment de l’Associació de Comerciants.
  • Impulsar l’entitat com un interlocutor capdavanter en l’estructura social del barri.
  • Impulsar la creació d’un espai comercial urbà més viu, atractiu i dinàmic.

En aquest sentit, en el projecte que hem impulsat, analitzem l’estat de situació actual del teixit comercial, així com el seu encaix en les dinàmiques actuals del barri tant a nivell d’activitat econòmica, com amb els vincles existents en l’àmbit de l’associacionisme comercials. Al mateix temps, el projecte contempla el disseny d’un pla d’actuació de cara als propers anys així com un acompanyament per a la implementació d’algunes de les actuacions més prioritàries.

Amb aquesta actuació, seguim apostant per projectes de reactivació del comerç de proximitat amb una visió transversal de tot allò que defineix la pròpia activitat comercial urbana i la millora de la seva competitivitat.