Skip to main content

Estudi d’Impacte Econòmic de la Fira Medieval Castrum Fidelis a Castelldefels

09 Gener 2019
Ajuntament de Castelldefels

L’Ajuntament de Castelldefels ha encarregat a Focalizza l’Estudi d‘Impacte econòmic de la Fira Medieval Castrum Fidelis. Es tracta d’un interessant projecte que pretén definir quin és el retorn econòmic que la Fira genera a la ciutat. Una fira que, enguany, s’ha celebrat els dies 6, 7, 8, i 9 de desembre i que ofereix la compra de diferents productes de comerç de la ciutat i altres articles medievals.

Després de forces edicions, el consistori vol fer un pas més i conèixer quina és la realitat econòmica d’una Fira d’aquestes característiques. En aquest sentit, el nostre equip ha elaborat una proposta de treball per tal de conèixer quin és aquest impacte econòmic. Les pautes han estat les següents:

  • En primer lloc, conèixer el perfil del visitant de la pròpia Fira. Aquesta part, realitzada a través d’un sistema d’enquesta, busca conèixer el perfil de compra i d’hàbit de comportament a la Fira.
  • En segon lloc, cercar el tiquet mig de compra de les persones que visiten la Fira. Conèixer el tiquet mig de compra, així com es desglossa aquest, resulta clau per saber el volum de despesa generat a tot el municipi de Castelldefels.
  • En tercer lloc, quantificar el nombre total de persones que visiten la Fira Medieval Castrum Fidelis. Aquest darrer apartat, complex per si mateix, pretén saber el nombre de persones que visiten la Fira. D’aquesta manera, es pot arribar a saber el volum econòmic total de despesa a la fira.

Amb els resultats obtinguts, el consistori podrà prendre decisions en relació a com funciona la Fira, quin és el perfil de les persones que la recorren, quin és el comportament d’aquestes, i quin impacte té en la ciutat i el seus diferents sectors.

Amb aquest nou projecte, la nostra consultora, segueix treballant en la realització de projectes transversals de ciutat que ofereixin, als ajuntaments, nous projectes que els ajudin a definir noves polítiques públiques d’impuls econòmic i comercial.