Skip to main content

Estudi de la viabilitat d'una APEU a Empuriabrava

19 Gener 2023
Ajuntament de Castelló d'Empúries

Des de l'ajuntament de Castelló d'Empúries ens han encarregat un estudi per tal de conèixer la viabilitat d'implementar una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) a la urbanització d'Empuriabrava.

Es tracta d'un projecte que pretén la creació d'una primera prova pilot al municipi per a la implementació d'aquest model de gestió urbana i comercial en un entorn urbà dinàmic pel que fa al comerç. 

Així, el projecte pretén analitzar els següents àmbits:

  • Realització inicial del cens comercials i delimitació de l'àrea potencial per a la creació d'una APEU a Empuriabrava.
  • Creació dels indicadors comercials necessaris per projectar l'àrea delimitada i determinar-ne la seva viabilitat.
  • Reconeixement de l'àrea objecte d'estudi pel que fa al grau d'associacionisme comercial i de les mesures de projecció de l'espai urbà.
  • Treball transversal amb el sector privat per tal d'elaborar un pla d'acció transversal, participatiu i consensuat amb els diferents agents de la ciutat.
  • Definició del propòsit de les APEU i concreció dels programes de treball futurs de la mateixa Àrea de Promoció Econòmica Urbana.

Amb aquest nou projecte, la nostra consultora segueix treballant en la cerca de projectes que impulsen la col·laboració pública privada en l'àmbit de l'activitat comercial urbana.