Skip to main content

Estudi de viabilitat de l'APEU de Sant Vicenç dels Horts

17 Juny 2022
Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts

L’ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ens ha encarregat un estudi per a la implementació d'una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) al municipi.

Es tracta d'un projecte que pretén la creació d'una primera prova pilot per a la implementació d'aquest projecte en l'espai més cèntric de la ciutat.

L’ajuntament ja ve treballant en l'impuls de polítiques de promoció del comerç i de l’espai urbà a Sant Vicenç, i ara es planteja estudiar la viabilitat de la implementació d’aquest nou model als eixos comercials del seu municipi.

Així, el projecte pretén analitzar els següents àmbits:

  • Realització inicial del cens comercials i delimitació de l'àrea potencial per a la creació d'una APEU a Sant Vicenç.
  • Creació dels indicadors comercials necessaris per projectar l'àrea delimitada i determinar-ne la seva viabilitat.
  • Reconeixement de l'àrea objecte d'estudi pel que fa al grau d'associacionisme comercial i de les mesures de projecció de l'espai urbà.
  • Treball transversal amb el sector privat per tal d'elaborar un pla d'acció transversal, participatiu i consensuat amb els diferents agents de la ciutat.
  • Definició del propòsit de les APEU i concreció dels programes de treball futurs de la mateixa Àrea de Promoció Econòmica Urbana.

Amb aquest nou projecte, la nostra consultora segueix treballant en la cerca de projectes que impulsen la col·laboració pública privada en l'àmbit de l'activitat comercial urbana.