Skip to main content

Pla d'acció per a la implementació d'una APEU a Figueres

17 Setembre 2021
Ajuntament de Figueres

Des que el passat mes de gener el Govern Català va impulsar la nova Llei de les Àrees de Promoció Econòmica Urbana de Catalunya, coneguda com a Llei APEU, han començat a emergir iniciatives valentes i pioneres al llarg del territori català.

Una d’aquestes iniciatives és la impulsada pel municipi de Figueres, on, a partir de la col·laboració publicoprivada, es persegueix promoure la projecció exterior i millorar l’experiència de compra de les zones comercials urbanes madures de la ciutat. Figueres, conscient del seu lideratge al sector, es tracta de la ciutat amb més comerços per càpita de Catalunya, vol anar un pas més enllà tot optant per aquest model de col·laboració i gestió.

La nostra empresa participarà d’aquest projecte tot enfortint, així, el seu vincle amb Figueres, on ja s’ha realitzat amb anterioritat el cens de locals buits del municipi.

En concret, la participació de Focalizza es centrarà en els següents elements:

  • Reunions de seguiment per a la delimitació de la zones comercials objecte de les APEU.
  • Definició dels mecanismes d’anàlisi per a la implementació de les APEU.
  • Suport en la definició dels elements que han de liderar la creació de l’APEU.
  • Suport en les diferents passes necessàries per promoure la votació de l’APEU i la seva posterior preparació.

Amb aquest projecte, la nostra consultora continua la línia de treball orientada a donar suport als municipis que vulguin promoure nous models de col·laboració publico privada, molt especialment, en el camp de la dinamització dels espais comercials urbans, la professionalització i la millora competitiva de l’espai comercial urbà.