Skip to main content

Fòrum de comerç a Maó

18 Gener 2018
ASCOME

Amb la mirada posada en els nous reptes del comerç de proximitat, l’Associació de Comerciants de Menorca (ASCOME) es va plantejar la realització d’una jornada de treball que permetés aprofundir sobre les noves realitats del món del comerç i la seva dinamització.

En aquest sentit, la jornada va tractar tres grans àmbits, la suma de les quals ha de permetre establir les línies de futur de la dinamització comercial de qualsevol municipi o ciutat:

  • Planificació de l’activitat comercial – Nous models de dinamització comercial: punt on es van tractar aspectes com el passat, present i futur de la dinamització comercial, els entorns comercials actuals i el consumidor líquid, les polítiques públiques o planificació de l’activitat comercial, així com nous models de gestió de l’espai comercial urbà, fent especial èmfasi a la importància de la col·laboració publicoprivada i alguns exemples (BIDs, TCM i el model de l’estat espanyol).
  • L’espai comercial urbà i el rol associatiu: es van tractar aspectes com la importància de les associacions en l’estructura comercial urbana del comú, les associacions de comerciants com a agents de transformació social i promoció econòmica del comú, i fases i aspectes de gestió i estructura vinculats a l’associacionisme comercial.
  • Eines de modernització del comerç urbà – Nous formats i noves tendències en retail: la darrera de les sessions va pretendre abordar aspectes com aquelles eines i processos de suport a la modernització dels comerços, els formats comercials més innovadors en retail (concept store, pop ups, flagships – botigues icona-),…

La sessió a càrrec del nostre director, el Sr. Oriol Cesena, va tenir per objectiu aproximar als comerços del municipi a les noves realitats comercials urbanes i sobre com aquestes poden afectar a la competitivitat del comerç de proximitat. Unes noves realitats, les quals estan incidint d’una manera molt directe en els resultats dels negocis siguin serveis, restauració o comerç en general.