Skip to main content

Grup impulsor per a la creació de l'APEU de Figueres

01 Desembre 2022
Ajuntament de Figueres

Després de realitzar un estudi per a la detecció de la viabilitat en la implementació d’una APEU  a la ciutat, el consistori vol donar continuïtat al projecte.

En aquest cas, la proposta del nostre equip descansa en la creació d’un grup impulsor, format per comerços, que vulgui treballar en la concreció i definició dels elements que configuraran la futura creació de l’APEU.

Així, les tasques a realitzar seran les següents:

  • Reunions inicials per exposar el projecte i els principals reptes associats al comerç.
  • Reunions de treball per concretar la zona exacta de delimitació de la futura APEU.
  • Reunions de treball per definir la potencial quota econòmica a pagar en la futura APEU.
  • Reunions amb els caps de carrer per treballar la sensibilització del sector pel que fa a la implementació d’una possible APEU.

El conjunt de cadascuna d’aquestes mesures haurà de servir per contribuir a la validació d’un futur pla d’acció, amb les mesures concretes previstes, la quota econòmica proposada i les següents passes a desenvolupar fins al moment en que es porti a terme la hipotètica votació per part dels comerços.