Skip to main content

Guia de suport a les Àrees Municipals d'Impuls Comercial (AMIC) del comerç balear

15 Juny 2023
AFEDECO

AFEDECO, La Patronal balear del comerç de proximitat per a la millora de la seva competitivitat ens ha encarregat, amb el suport de les principals entitats i organisme de la Comunitat autònoma Balear, la realització de la Guia de suport a la implementació de les AMIC (Àrees Municipals d’Impuls Comercial).

Cal recordar que a principis d’any el Govern Balear i de la ma de la seva Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica va desenvolupar la Llei de les AMIC.  Aquesta és una llei que pretén impulsar un nou marc de treball públic privat entre l’administració pública i el comerç de les diferents illes. es tracta d’un projecte i una llei sense precedents a l’illa que pretén millorar la competitivitat del sector a través de la creació de noves fórmules de gestió comercial.

Per tal que els municipis i que comerços que així ho consideri, puguin implementar aquest projecte, AFEDECO  ens ha encarregat la redacció d’una guia que serveix per sensibilitzar i enfortir el sector.

En aquest sentit, el nostre equip elaborarà una guia que tractarà els principals aspects que cal tenir en compte per portar a terme un projecte AMIC a qualsevol de les Illes Balears.

entre d’altres, la guia tractarà aspectes relatius a com definir i delimitar una àrea comercial, les eines metodològiques existents per analitzar el rol del comerç i les seves inquietuds, l'elaboració del pla d’acció, la definició del pressupost i la quota econòmica a pagar.

Amb aquesta actuació, la nostra empresa segieix assolint el repte de formular noves polítiques d’impuls del comerç i enfortir els vincles amb les administracions locals i organismes privats de les diferents illes Balears.

Aquest projecte també ens permet seguir treballant amb projectes de col·laboració público privada així com d’impuls dels projectes APEU.