Skip to main content

Jornada Tècnica de Comerç de Lloret de Mar “Estratègies Urbanes per a la Dinamització del Comerç”

15 Novembre 2019

El comerç és un dels sectors més importants de l’activitat econòmica dels municipis i les ciutats, i, juntament amb l’activitat comercial urbana, en general, és uns dels actors encarregats de la vertebració urbana dels municipis. Com a tal, requereix polítiques públiques actives que contribueixin al seu enfortiment i a la seva modernització. La seva funció dins les ciutats és tan important, que pot contribuir a reforçar-les tant des de la vessant comercial, com turística, social o cultural.

De la mateixa manera, el context econòmic i comercial actual ha modificat les pautes de comportament i de compra de la societat, de manera que el comerç i les administracions locals es veuen en la necessitat de debatre, reflexionar i portar a terme noves mesures per a la millora de la competitivitat del comerç i de les ciutats en general.

És en aquest marc que l’Ajuntament de Lloret de Mar – en una clara aposta per promoure models de comerç més enfocats a la proximitat – va impulsar, per segon any consecutiu, la Jornada Tècnica de Comerç. L’esdeveniment, que es va celebrar el 15 de novembre de 2019, es va emplaçar a l’emblemàtic Teatre de Lloret de Mar.

Enguany, la Jornada, que va dur el nom d’“Estratègies urbanes per a la dinamització del comerç” va tractar, des d’una visió molt àmplia i transversal, diferents mesures i models catalans, nacionals i internacionals sobre l’enfocament que cal donar al comerç en el conjunt de les ciutats.

Sota la ma del nostre director, el Sr. Oriol Cesena, la Jornada va comptar amb participacions de professionals experts en gestió i estratègies de millora d’espais comercials urbans tant a nivell nacional com internacional. En aquests, s’hi van comprendre ciutats com Manlleu, Olot, Barcelona, València, Vitòria, així com el Regne Unit.

Amb la realització d’aquest certamen, el nostre equip de treball segueix construint plataformes de debat i diàleg que ajudin a redefinir noves fórmules de dinamització i enfortiment del comerç a Catalunya.