Skip to main content

L’Hospitalet de Llobregat impulsa el Pacte local pel comerç de la Ciutat

08 Gener 2019
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat ha portat a terme una iniciativa molt innovadora dins l’àmbit del comerç. L’ajuntament de la ciutat i els diferents gremis de comerciants han firmat un pacte sense precedents: el Pacte local pel comerç de l’Hospitalet de Llobregat. L’objectiu d’aquest és el de definir les línies mestres que contribueixin a potenciar el comerç de proximitat als seus diferents barris.

Ha estat un treball de forces mesos de reunions entre les diferents entitats i el consistori. Aquestes reunions, liderades per la Regidoria de Comerç de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat van permetre:

  • En primer lloc, definir els grans àmbits de dinamització el comerç. És a dir, els àmbits que han de permetre potenciar les polítiques públiques de comerç a la ciutat.
  • En segon lloc, acotar les grans línies de treball que s’hauran de dur a terme dins cada àrea de treball.
  • Com a tercer punt, en destaca la creació d’un instrument de gestió de tot el Pacte que ha de permetre liderar i fer un seguiment de les diferents actuacions.

En síntesi, cal remarcar la idea que aquest nou instrument, el Pacte pel comerç local de l’Hospitalet de Llobregat, és un immillorable punt de partida per tal que el comerç de la ciutat i els agents que li són pròpis, treballin conjuntament. Un treball que es realitzarà des d’un marc de la col·laboració publicoprivada així com de consens.

El projecte, per tant, incorpora tot un seguit de mecanismes que permetran aproximar el comerç a la ciutadania així com als diferents agents socioeconòmics.

Pel que fa a la tasca de la nostra empresa, a Focalizza  ens hem encarregat de donar suport a la secretaria tècnica del projecte. En concret, hem participat en la definició i la redacció del document, el qual s’ha validat, en tot moment, amb els representants de comerç de la ciutat. D’aquesta manera, se li ha donat al Pacte local pel comerç de l’Hospitalet de Llobregat un horitzó altament consensuat i fomentant la relació publica i privada.