Skip to main content

Laboratori d'Idees per a la reactivació comercial de Sant Feliu de Guíxols

12 Febrer 2021
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols

L’Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols ens ha encarregat un projecte de foment de la col·laboració publico privada dins l’àmbit del comerç i la restauració de la ciutat.

Es tracta d’un projecte que sota el nom “Laboratori d’idees per a la reactivació comercial urbana” vol actuar com a espai de debat empresarial pel que fa a la proposta i concreció de mesures específiques pel que fa a la dinamització comercial.

En un moment en que el govern català acaba d’impulsar la nova Llei de les APEU, el consistori del Baix Empordà, ha apostat per un model de treball que incentivi el treball conjunt entre el sector públic i privat a Sant Feliu. Aquestes taules estaran formades per un Grup Tècnic de Treball en el que hi participarà l’equip tècnic de l’ajuntament així com representants dels sectors del comerç, els serveis i la restauració.

Entre els àmbits de debat entre totes les parts, es debatran aspectes vinculats a la modernització del sector, el rol dels mercats, mesures de reactivació dels locals buits, l’associacionisme comercial... Aquest grup de treball, al mateix temps, proposarà tot un seguit de mesures que, amb posterioritat, seran validades per la resta de negocis del municipi.

La part final del projecte constarà d’un document final en forma de manifest que indiqui els àmbits i les mesures comercials que s’impulsaran durant els propers anys.

Amb aquesta mesura, Focalizza, segueix treballant en l’acompanyament a tots aquells municipis que volen treballar en la formulació de mecanismes de treball en els que la cooperació i el consens entre el sector públic i privat prengui molta rellevància.