Skip to main content

Revisió del model comercial de Formentera

28 Novembre 2022
Consell Insular de Formentera

El Consell Insular de Formentera ha fet una aposta ferma per promoure la dinamització de l’activitat comercial de l’illa. Després de la realització d’un cens comercial i un estudi de dinamització comercial de l’illa i els seus diferents nuclis, enguany ha començat a treballar en la implementació de mesures d’enfortiment del sector. De la mà de la nostra consultora, el mateix consell ha iniciat tres projectes molt singulars.

En primer lloc, la realització de diferents càpsules formatives, totes elles, dirigides a la creació d’estratègies comercials dels comerços illencs.

En segon lloc, la realització de tot un seguit de taules de treball enfocades al debat i la concreció de programes de treball conjunts a l’illa. Aquestes taules es portaran a terme entre els mesos de novembre a març de 2023. En total es realitzaran 3 taules en les quals participaran diferents comerços dels diferents nuclis, representants de les patronals de l’illa i del mateix Consell Insular.

En tercer i darrer lloc, s’impulsarà un projecte pensat pel sector artesà de l’illa. En aquest cas, la mesura anirà dirigida a promoure un treball de millora de les competències digitals del sector artesà. Aquest darrer projecte incorporarà una part de formació conjunta amb una segona línia de treball de suport individualitzat als diferents negocis artesans.