Skip to main content

Municipis de Mallorca aposten per crear un nou mercat agroalimentari

06 Setembre 2017
Illa de Mallorca

El mes de juny, vam iniciar un procés de suport comercial a l’illa de Mallorca que ens va fa molta il·lusió explicar. Un total de tres municipis, van iniciar els preparatius i la fase de planificació per a crear un nou mercat de productes agroalimentaris que contribueixi a dinamitzar els municipis de l’illa. Un projecte que també va pretendre desenvolupar el turisme de la zona i donar cobertura als diferents consumidors del territori.

La tasca de la nostra consultora va ser la de donar suport i acompanyament en tot aquest procés. En aquest sentit, i de la mà del nostre director, l’Oriol Cesena, vam iniciar un procés que va descansar en:

  • Visualització al territori dels diferents municipis a efectes de visualitzar la ubicació del mercat, el dia de celebració, els horaris,…
  • Definició de les línies estratègiques per al desenvolupament del mercat, tipologia d’oferta comercial, proposta i model de valor del mercat, elements particulars i diferenciadors del mercat en cadascun dels municipis,…
  • Anàlisi de les característiques del mercat en els que s’analitzava la composició de l’oferta comercial, la distribució de les parades,…
  • Valoració sobre la imatge comercial del mercat, i molt especialment de les seves parades.

Amb aquesta nova actuació, el nostre equip de treball segueix realitzant projectes a les diferents Illes Balears. Després d’haver realitzat diferents jornades formatives sobre mercats i de formació als diferents ajuntaments, vam iniciar una nova línia de treball. Aquesta línia de suport i consultoria pretén aportar el nostre coneixement per a la realització i implementació de noves iniciatives que afavoreixin el comerç local dels municipis de les Illes Balears.

En els mesos vinents, també iniciarem nous projectes de marcat caràcter de desenvolupament del comerç local, així com de dinamització comercial, i de desenvolupament econòmic i turístic.