Skip to main content

L’Observatori del Comerç a la ciutat d’Eivissa

12 Febrer 2021
Ajuntament d'Eivissa

L’Ajuntament d’Eivissa ens ha encarregat la coordinació de l’Observatori del comerç i l’activitat comercial urbana de la ciutat. Es tracta d’un innovador projecte que pretén, no només radiografiar la situació actual del comerç i el seu teixit comercial urbà, sinó que al mateix temps, pretén que es proposin mesures concretes per a la reactivació de l’oferta comercial de la ciutat i els seus diferents barris.

Aquest projecte requerirà d’una metodologia prou acurada que permeti concretar molt les mesures d’activació comercial. Per aquest motiu, el projecte comptarà amb la participació, no només de l’equip de Focalizza, sinó que també incorporarà tot un seguit de professionals tècnics del mateix consistori que s’encarregaran de tota l’estructura de treball de camp necessari per crear l’observatori.

Entre les principals fases de treball d’aquest projecte, den destaquen les següents:

  • Cens de l’activitat comercial i econòmica i en el que s’identificaran totes els negocis existents en planta baixa a la ciutat.
  • Estudi del clima comercial i en el que es recolliran dades relatives a l’estructura comercial dels negocis que vulguin participar en el projecte.
  • Identificació dels principals espais comercials amb els seus corresponents indicadors de valoració així com de la presència dels locals buits existents.
  • Finalment, el projecte incorporarà tot un seguit de mesures concretes que permetin definir les polítiques públiques més idònies a la ciutat.

El projecte serà coordinat per la nostra empresa i dirigit pel nostre director, l’Oriol Cesena, qui ja ha vingut treballant en diferents projectes de característiques similars en el territori català i balear.