Skip to main content

Pacte per a l’activitat comercial urbana a Olesa de Montserrat

28 Novembre 2019
Olesa de Montserrat

Un dels elements més importants en el desenvolupament de qualsevol estructura comercial urbana és el consens. En general, la construcció d’un marc de referència que actuï com a punt de partida per al foment del comerç urbà i dels mercats, resulta clau per al seu futur. És en aquest context, resulta clau l’impuls d’un marc de compromís entre les diferents administracions involucrades en l’activitat comercial urbana.

L’Ajuntament d’Olesa de Montserrat, després d’haver realitzat tot un seguit d’actuacions vinculades a l’anàlisi i enfortiment del seu comerç, va voler fer un pas endavant i cercar eines de consens que permetessin establir un marc de treball pel que fa a l’estabilitat i projecció de la seva activitat econòmica.

Després d’haver organitzat tot un seguit de taules de treball amb comerços, equip tècnic i polític, es va arribar a la definició de tot un seguit d’àmbits, línies estratègiques i programes concrets, els quals havien de suposar les bases de treball futures del seu comerç.

Va ser en aquest camp, on va néixer el  Pacte per a l’enfortiment de l’activitat comercial urbana a Olesa de Montserrat. Una eina de consens i compromís que contribuirà a enfortir el comerç del municipi per als propers anys, i que pretén esdevenir un instrument amb un ampli consens i compromís de totes les parts que formen part del comerç i l’activitat comercial urbana del municipi, equip de govern i oposició inclosa.

Els principals objectius a partir dels quals s’ha regit el Pacte d’enfortiment de l’activitat comercial urbana a Olesa de Montserrat, són l’Impuls d’un marc de col·laboració publicoprivat; l’enfortiment del model associatiu; el foment de sinergies econòmiques, culturals i socials; la modernització de les estructures comercials urbans; la competitivitat i empoderament del sector; i la promoció comercial.

Amb aquesta actuació, el nostre equip consultor, segueix treballant en la cerca d’eines que enforteixin la col·laboració publicoprivada.