Skip to main content

Pacte local per a la dinamització de l’activitat comercial urbana de Blanes.

08 Setembre 2020
Ajuntament de Blanes

Durant el 2019 l’Ajuntament de Blanes va apostar per desenvolupar el Pla de dinamització de l’activitat comercial urbana de Blanes, un instrument que ha d’ajudar a definir tot un conjunt de mesures que contribueixin a la dinamització de l’activitat econòmica del municipi durant els propers anys.

Del pla d’acció resultant, un dels eixos estratègics més importants es centra en el desplegament d’una sèrie d’actuacions per al foment de la col·laboració publicoprivada i la millora de la governança de l’activitat urbana. 

Així, per tal de donar continuïtat al projecte iniciat, durant el 2020 s’han posat en marxa una sèrie de taules de treball participatiu i transversal amb els agents implicats, tant de l’esfera pública, com de l’esfera privada i la ciutadania.

El resultat és la redacció d’un Pacte local per a la dinamització de l’activitat comercial urbana de Blanes, una actuació que té per objectiu potenciar el model associatiu, així com la cerca de compromís per a l’impuls de nous mecanismes que millorin la comunicació entre els agents i fomentin la col·laboració publicoprivada. Els objectius específics són:

  • Consolidar el model comercial de proximitat.
  • Millorar l’ordenació de l’espai comercial urbà.
  • Impulsar la modernització de l’activitat comercial urbana.
  • Impulsar un marc de treball col·laboratiu. 

Aquest pacte ha estat fruit de l’esforç entre l’administració pública i les diferents associacions de comerciants, de restauradors i entitats del tercer sector del municipi.