Skip to main content

Pla d’acció per a la implementació d’una APEU a Berga

28 Octubre 2021
Ajuntament de Berga

Després d'haver realitzat un pla per a la reactivació dels locals buits a Berga, el consistori ens ha encarregat de la definició de la futura APEU (Àrea de Promoció Econòmica Urbana) de la ciutat.

L'àrea de promoció econòmica del municipi, amb la idea de projectar l'espai comercial urbà i recuperar la seva bona dinàmica comercial, ens ha demanat que estudiem i elaborem un pla de viabilitat per a la implementació d'una APEU a Berga.

Per tal de poder portar a terme un projecte com aquest el nostre equip desenvoluparà el projecte a partir de les següents fases:

En primer lloc, es farà una proposta de delimitació de l'àrea comercial urbana del municipi. En segon lloc, el nostre equip, a partir de les dades recollides, portarà a terme tot un seguit de trobades amb agents públics i privats de la ciutat. En aquest sentit, es realitzen diferents reunions amb l'equip tècnic i polítics de l'ajuntament així com també tot un seguit de sessions amb l'associació de comerciants i representants dels sectors culturals del municipi.

En tercer lloc, i derivat de les dues fases anteriors, el nostre equip elaborarà un pla d'acció participatiu amb el propòsit de l'APEU, els programes de treball i les mesures per a la projecció d'aquest nou model de col·laboració. públic privat.

Amb aquest nou projecte, la nostra empresa segueix consolidant com una de les referents en l'anàlisi de les APEU a Catalunya.