Skip to main content

Pla d’acció comercial a Sant Josep de la Talaia (Eivissa)

29 Març 2018
Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia

L’Ajuntament de Sant Josep de la Talaia està impulsant diverses d’actuacions en l’àmbit de la promoció comercial del municipi. Prova d’això, n’és l’impuls de tot un seguit d’activitats de millora de la competitivitat del comerç orientat a la millora del seu teixit comercial i econòmic.

En aquest sentit, l’ajuntament també ha decidit impulsar un pla de millora comercial del nucli de Sant Jordi de Ses Salines. En concret, l’ajuntament, vol implementar tot un seguit de mesures orientades a millorar l’oferta comercial d’aquest espai urbà i definir els eixos, les mesures i les actuacions específiques que permetin redefinir el model comercial d’aquest nucli tan bonic i singular.

En aquest sentit, Focalizza iniciarà un pla de treball, el qual consistirà en les següents etapes:

  • Reconeixement del teixit comercial de Sant Jordi. Aquesta primera fase ens permetrà establir quin és l’estat de partida en relació al seu eix comercial, els establiments existents, el mix comercial, la presència de serveis dins l’espai comercial urbà i el seu vincle amb l’oferta turística, entre d’altres aspectes.
  • Debat i participació dels agents. Aquesta segona fase constarà de reunions amb agents públics i privats de Sant Jordi. Així, podrem conèixer la seva visió actual i la seva visió en relació al dinamisme comercial actual de la vila.
  • El treball també constarà d’un darrer bloc amb mesures de millora. En aquesta fase, el nostre equip proposarà tot un seguit d’actuacions. Aquestes ens permetran dissenyar un pla de treball de competitivitat comercial de Sant Jordi

La realització del treball comprendrà un termini aproximat de dos mesos, en els que es portaran a terme les fases anteriorment descrites. La direcció del treball anirà a càrrec del nostre director, el Sr. Oriol Cesena.

Anteriorment, Focalizza ha treballat amb un ampli nombre de municipis de característiques similars, com són els projectes realitzats a municipis de costa com Tossa de Mar, Sant Feliu de Guíxols, Palafrugell i Platja d’Aro, per destacar-ne alguns.