Skip to main content

Pla d’enfortiment comercial i turístic a Balaguer

09 Mai 2018
Ajuntament de Balaguer

Balaguer, indret que destaca per un gran llegat històric que reflecteix la seva història i evolució, així com d’un ampli teixit associatiu comercial, es planteja fer una revisió i reflexió sobre dos dels seus principals motors econòmics: el turisme i el comerç.

En aquest context, l’Ajuntament de Balaguer ha encarregat a l’equip de Focalizza un projecte per al reconeixement i dinamització del sector turístic i comercial del municipi. Per a la realització del treball es pretén realitzar reunions amb tots aquells agents, tant polítics, tècnics, comercials, empresarials i/o entitats socials coneixedors del territori i que tinguin un rol destacat al municipi.

A mode resum, el Pla d’enfortiment comercial i turístic a Balaguer es conforme de les següents tres fases:

  • Primerament, el reconeixement i anàlisi dels recursos d’atractiu turístic de Balaguer (ubicació, estat,…) i dels espais comercials urbans (delimitació de les zones amb més concentració de comerç, observació de la imatge dels carrers comercials, etc.).
  • En segon lloc, la visita als diversos recursos i espais es complementa amb la organització de diverses trobades, utilitzant diferents mètodes d’investigació qualitativa, amb els principals agents vinculats a la promoció econòmica de Balaguer. Cal fer especial èmfasi en el divers teixit associatiu comercial que conforme el municipi, en el que es porta a terme un anàlisi molt exhaustiu i acurat que permeti identificar les necessitats, problemàtiques i reptes de cada espai.
  • En darrer lloc, la realització del pla de treball amb totes i cadascuna de les estratègies i actuacions derivades de l’anàlisi in-situ i de les reunions mantingudes amb els agents i entitats.

El projecte, liderat pel Sr. Oriol Cesena en paral·lel amb l’equip tècnic de Focalizza, té per objectiu enfortir, posar en valor i promoure el sector turístic i comercial de Balaguer, a través del consens i la validació de tots els seus agents.