Skip to main content

Pla de consens i impuls de la col•laboració publicoprivada a Andorra

25 Setembre 2019

Un dels aspectes més importants en el desenvolupament de qualsevol projecte de desenvolupament local, comercial o turístic és la participació i consens amb el teixit econòmic d’un municipi o ciutat.

En general, els mecanismes de col·laboració publicoprivada esdevenen claus en tot procés de modernització i de millora de la competitivitat comercial de qualsevol espai urbà.

Des del Comú de la Massana, i conscients de tot això, han engegat un procés de treball grupal de consens i debat amb el seu teixit empresarial.

Després d’haver realitzat la redacció del Pla de desenvolupament econòmic, turístic i comercial, el mateix Comú ha decidit iniciar una segona fase del projecte amb la implementació d’un pla de treball conjunt amb el sector empresarial.

Ha estat en aquest marc, en el que el nostre equip de consultors, conjuntament, amb el Comú de la Massana, hem creat tot un seguit de grups de treball entre sector públic i privat.

Aquests grups tenen per objectiu, la definició i validació de tot un seguit de mesures que haurien de contribuir a definir la Massana del futur pel que fa al seu model de promoció econòmica i turística.

Entre els grups de treball, s’han desenvolupat comissions tècniques sobre el model d’ordenació territorial, el model d’activitat econòmica així com les mesures de redefinir el model turístic de tota la parròquia. D’aquestes comissions en sortirà un document final que serà validat amb el sector públic així com amb representants de la societat de la pròpia parròquia.

Amb una actuació com aquesta, el nostre equip professional segueix treballant en la cerca d’instruments que promoguin la col·laboració publicoprivada com a un dels canals de consens d’impuls del teixit econòmic.