Skip to main content

Pla de desenvolupament comercial i turístic a La Massana

26 abril 2018
Comú de La Massana

El Comú de La Massana vol impulsar estratègies per a potenciar la competitivitat turística i comercial de la parròquia. En aquest context, l’equip de Focalizza estem portant a terme un pla de desenvolupament d’aquest territori de rellevants recursos tant naturals, culturals, esportius, d’oci i de lleure.

El projecte que Focalizza està portant a terme inclourà les estratègies per al desenvolupament de la parròquia de La Massana i els diferents quarts (Anyós, Arinsal, Erts, l’Aldosa de la Massana, la Massana, Pal i Sispony.). Aquest document, es concretarà en les següents parts:

  • Anàlisi de les polítiques realitzades per d’altres municipis d’Andorra en matèria de turisme i comerç.
  • Identificació i reconeixement dels motors turístics i comercials de la parròquia.
  • Identificació i anàlisi de l’oferta comercial, de restauració i hotelera de La Massana i els 6 nuclis.
  • Anàlisi de les infraestructures, i especialment, aquelles vinculades directament amb l’activitat turística i comercial de la parròquia.
  • Definició dels motors turístics i comercials de la parròquia de La Massana.
  • Creació del full de ruta pel desenvolupament turístic i comercial de la parròquia.
  • Seguiment del projecte de dinamització turística i comercial de La Massana.

Val a dir que el pla d’acció de desenvolupament turístic i comercial es planteja com a pla de màrqueting que respon a criteris de concreció de motors turístics i comercials tangibles, a la determinació de segments de caracterització de la clientela, a les estratègies de posicionament o a l’orientació vers el disseny de les diferents accions de dinamització turística i comercials vinculades als motors o productes definits.

El treball, que comptarà amb una important tasca de reconeixement i anàlisi al propi territori, també destacarà per realitzar un ampli procés d’investigació qualitativa amb els principals agents representats d’empreses i recursos d’atractiu turístic i comercial, així com amb líders d’opinió.

El projecte serà dirigit per Oriol Cesena, director de Focalizza, en paral·lel amb tot l’equip.